Tijdens het spelen van Apollo doorloop je vijf fasen:

  1. Je start met het bestuderen van de historische data en het in kaart brengen van de kennis en ervaring van het team.
  2. Je gaat voorbereiding treffen voor alles wat nodig is om een succesvolle onderneming op te zetten. Dit omvat het begrijpen van de spelregels, data-analyse, het nemen van beslissingen op verschillende niveaus, het in kaart brengen van het proces (fysiek, financieel, digitaal) en het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden binnen het team.
  3. Je zet daadwerkelijk de productiefabriek en de rest van het bedrijf fysiek op voor de start van de gamedag. Nu moet alles gereed worden gemaakt voor de aftrap!
  4. De uitvoering… Start! Ren, communiceer, observeer, evalueer, pas aan, verbeter. Vanaf seconde 1 tot het eind van de game zit je in de volledige actiemodus!
  5. Na afloop van de game ga je evalueren, en kijk je naar mogelijke leer- en verbeterpunten.  Natuurlijk moet daarbij ook gerapporteerd worden.

Op deze Apollo website vind je informatie over alles dat je nodig hebt om de game succesvol te spelen.

 

‘Planning & Organisatie’ geeft je inzicht in hoe je als team door de fases van dit spel loopt en wat er bij komt kijken.

 

Bij ‘Coaching’ wordt de rol van de coach uitgelegd. Hier is te lezen wat je wel en niet van een coach kunt verwachten.

 

Op de pagina ‘Assessment’ vind je details over wat het verschil is tussen formatieve en summatieve feedback, en hoe dit geïntegreerd is in de game.

Planning en Organisatie

Coaching

Assessment